4 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ทำหน้าที่ดูแลระบบส่งของประเทศเยอรมนี ยอมรับว่าการเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 65 ในปี 2573 ก่อให้เกิดต้นทุนสูงกว่าที่คาดไว้ตามแผนถึง 20 พันล้านยูโร (ประมาณ 710,000 ล้านบาท) ซึ่งหมายถึงว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับภาระค่าไฟที่สูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดด้วย

เสาและสายส่งไฟฟ้าในเมืองวานเกา (Warngau) ใกล้มิวนิค

         เมื่อปี 2561 เยอรมนีได้เพิ่มเป้าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปี 2573 จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 65 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ปล่อยในปี 2533

         ปัจจุบัน ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในประเทศเยอรมนีเป็นการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 2 ใน 5 แต่สัดส่วนนี้จำเป็นต้องปรับให้สูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เนื่องจากเยอรมนีมีแผนจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดในปี 2565 และปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในปี 2581 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการขยายสายส่งเพื่อไปรองรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการเชื่อมสายส่งจากฟาร์มกังหันลมทางภาคเหนือ มายังแหล่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในภาคใต้

         เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดส่งไฟฟ้า หรือที่รู้จักกันในนาม transmission system operator (TSO) ได้นำเสนอแผนการขยายสายส่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดฝั่ง (onshore lines) ที่คาดว่าจะใช้เงินสูงถึง 52 พันล้านยูโร (1,846 ล้านบาท) จากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าจะใช้เงิน 32 พันล้านยูโร (1,136 ล้านบาท)

         เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด TSO สี่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดใหญ่ของเยอรมนี ประกอบด้วย 1) TransnetBW 2) 50Hertz 3) TenneT และ 4) Amprion กล่าวว่าจำนวนเงินที่เพิ่มสูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เป็นเพราะจำเป็นต้องใช้เงินทุนกว่า 18-27 พันล้านยูโร (639,000-958,500 ล้านบาท) เพื่อเชื่อมสายส่งกับฟาร์มกังหันลมที่อยู่นอกชายฝั่ง การปรับปรุงระบบส่งให้เป็นระบบดิจิตัล และการเพิ่มสายส่งใต้ดินที่เชื่อมจากคนละมุมของประเทศ

         ต้นทุนรวมกว่า 70-79 พันล้านยูโร (2,485,000-2,804,500 ล้านบาท) ที่จะเกิดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในช่วง 12 ปีนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับภาระผ่านค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด โดยค่าไฟฟ้าที่จ่ายทุกเดือน จะเป็นการจ่ายให้กับการลงทุนและต้นทุนด้านระบบส่งถึงร้อยละ 25

การใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ผลิตไฟฟ้าของเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2533-2561

         ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในภาคเหนือของเยอรมนี จะสามารถสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทางตอนใต้ได้ประมาณร้อยละ 25-50 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในภาคเหนือในปัจจุบันสูงกว่าความต้องการใช้ในภาคถึง 2 เท่า

         สายส่งที่จะติดตั้งเพิ่มเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจะเชื่อมจากรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (Schleswig-Holstein) ไปยังรัฐบาเดิน-เวอร์ทเทิมแบร์ค (Baden Wuerttemberg) โดยพาดผ่านรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน (North-Rhine Westphalia) รวมระยะทาง 1,160 กิโลเมตร รองรับปริมาณไฟฟ้าได้กว่า 4,000 เมกะวัตต์

         ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของเยอรมนีจะควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาระบบส่งนี้ โดยเฉพาะเมื่อเยอรมนีมีแผนระยะยาวที่จะหยุดการใช้ถ่านหิน ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจาก