กลุ่มเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด Zukunft Erdgas กล่าวไว้ในงาน E-World of Energy Trade Fair ระบุว่า ความต้องการใช้ก๊าซในเยอรมนีอาจเพิ่มเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดถึงร้อยละ 8 ภายในปี 2565 เพื่อทดแทนการทยอยปิดตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยอาจผลักดันให้ก๊าซกลายเป็นเสาหลักต้นที่ 2 ของระบบไฟฟ้า จากเดิมที่ก๊าซครองภาคการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 12.8 ต่างจากพลังงานหมุนเวียนที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 40 และถ่านหินที่ร้อยละ 35.5

โดยในส่วนการผลิตของถ่านหิน คิดเป็น 649 เทระวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2561

แหล่งที่มาภาพ : https://www.cleanenergywire.org

          นาย Timm Kehler ประธานเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด Zukunft Erdgas กล่าวว่า กำลังการผลิตของถ่านหินจะลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573 และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็มีกำหนดปิดตัวในปี 2565 เช่นเดียวกัน ทำให้เห็นได้ชัดว่าความสำคัญของก๊าซต่อระบบไฟฟ้าจะเติบโตเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างมีนัยยะสำคัญ ถึงแม้ว่าในอดีตโรงไฟฟ้าก๊าซจะได้เดินเครื่องเพียงร้อยละ 38 จากกำลังการผลิตทั้งหมด 30 กิกกะวัตต์ ที่เทียบไม่ได้เลยกับโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่ได้เดินเครื่องถึงเท่าตัวของโรงไฟฟ้าก๊าซ

          นอกจากนี้ ยังมีการคำนวณเอาไว้ว่า ความต้องการใช้ก๊าซจะเพิ่มเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 30-81 เทระวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ต้องเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอยู่กับการแย่งสัดส่วนการผลิตที่เดิมถูกถือครองโดยถ่านหิน สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการสร้างแรงจูงใจให้กับการลงทุนระยะยาวในระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซ

         Timm Kehler กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า รัฐบาลมีความตื่นตัวในการรักษาฐานการผลิตจากก๊าซ และสร้างฐานการผลิตเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญว่า ผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคในเมือง ซึ่งยังคงใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านนี้

แหล่งที่มาภาพ : https://www.neweurope.eu

         ทั้งนี้ เยอรมนีเล็งเพิ่มสัดส่วนการนำเข้า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว จากแหล่ง Nord Stream 2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และยังมีอีก 3 โครงการที่แข่งขันกันเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดก๊าซธรรมชาติเหลว

 

         ที่มา :

         แปลและเรียบเรียงโดย : ถลัชนันท์ โสตถิโสภา