ศูนย์บริการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. 1416

callcenter-1416
DOWNLOAD
egat-1416-icon
Logo-1416-OL4-white-s
Logo-1416-OL4-yellow-s

 

ระบบบริการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. 1416
Welcome to EGAT Call center 1416 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ให้บริการ 

 

สอบถามหรือแนะนำการให้บริการ 1416 โทร. 0-2436-4831
| พ.ร.บ. กฟผ.

callcenter-office


ชั้น 1 อาคารประชาสัมพันธ์ (ท.031) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

callcenter-history


กฟผ. จัดตั้งศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเมื่อปี 2543 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส โดยเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ปี 2543

callcenter-objective


เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสาร ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกฟผ. ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

callcenter-operate


  • จัดตั้งระบบ call center “ศูนย์บริการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. 1416” ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารกฟผ. สำนักงานกลางกฟผ. เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. โทร 02 436-1416